home coaching personal coaching business coaching het coachings traject contact

Het coachings traject


Kennismaking.
Bij beide vormen van coaching passen we hetzelfde traject toe. Allereerst is er natuurlijk de kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt het gehele coachingstraject en proces helder gemaakt, maar - en dat vinden we wellicht nog belangrijker - kijken we of het klikt. Of het wederzijdse vertrouwen er is. Gedurende het traject, zowel bij business als bij personal coaching, komen er namelijk ook persoonlijke zaken aan bod en om die reden is het van belang dat dat ‘goede gevoel' er is.

Analyse.
Vervolgens wordt er een analyse gemaakt. Van de onderneming en de mens erachter. Zaken die aan bod komen zijn: marketing, systemen en mensen. Marketing: planning, markt, klanten, producten, prijsstelling, vestigingsplaatsen, concurrenten, omzetbevordering Systemen: voorraadbeheer, inventaris/installaties, processing, technologie, administratie, financiele planning Mensen: ondernemer/manager: doelen, planning, acties, functies/taken/ verantwoordelijkheden.
De uitkomsten van deze analyse vormen de basis voor het coachingstraject. Een belangrijk begin. Niet alleen voor de coach, maar ook voor de client. Dan gaat men immers bewust kijken naar het bedrijf en naar de persoon en ontstaat er een helder beeld: hoe is het nu en wat wil ik eigenlijk?

Omschrijving doelen.
Het omschrijven van de doelen staat als ‘een onderdeel' van de analyse genoemd. Maar in feite zijn zijn we aangekomen bij de kern van het coachings-traject. Het lijkt zo'n ver-weg-woord, maar het vormt de basis van een onderneming of van een persoon. En juist die doelen verliezen we vaak uit het oog. Stel 100 mensen de vraag waar ze over drie jaar willen staan, dan blijken 90 mensen geen antwoord te kunnen geven. Vergelijk het eens hiermee: u staat op het station en wij vragen u naar uw reisbestemming en u zegt ‘Utrecht'. U weet dus welke trein u moet hebben en stapt niet zomaar in een trein. Die zou misschien wel eens naar Keulen kunnen gaan. Of naar Parijs. Dat zo een bijzonder onprettig gevoel zijn. Met uw reisbestemming in uw hoofd, weet u in elk geval welke richting u op moet. En of u nu een tussenstop moet maken of een overstap heeft, het doel is helder. En dat is een heel andere manier van reizen. De vergelijking met coaching is gemaakt.

Plan van aanpak.
Wanneer de doelen geformuleerd zijn, dan wordt er in een kort plan van aanpak een tijdlijn beschreven. Geen dikke boekwerken, maar kort en bondig: wanneer willen we waar staan? Een goede manier om een vinger aan de pols te houden.

Coachingsessies.
Bij het formuleren van doelstellingen en een tijdslijn alleen blijft het niet. Dat is het begin. De gestelde doelen zullen vervolgens de rode draad van de coachingsessies zijn. Vorderingen worden besproken, hindernissen opgelost en tips aangedragen.

Marketing.
Hoe denkt mijn klant, wat is zijn behoefte? Wat is ons imago, sluit dit aan bij onze perceptie? Waar sta ik nu als bedrijf, waar wil ik staan over drie jaar?

Systemen.
Zijn de procedures, methoden en software optimaal op elkaar afgestemd, en voor iedereen duidelijk? Zijn de administratieve processen efficiënt, genereren ze voldoende en tijdig managementinformatie?

Mensen.
Hoe ontwikkel ik een snelle, effectieve communicatie in de onderneming en daarbuiten? Hoe worden problemen opgelost tussen mensen? Hoe transformeer ik routinematig gedrag in een leer-attitude.

Een coachingstraject is altijd op maat gemaakt. Frequentie en duur van de contactmomenten varieren dan ook. De een vaart het beste bij een maandelijks persoonlijk gesprek en houdt contact via de e-mail. De ander boekt het beste resultaat bij een wekelijks bezoek.