home coaching personal coaching business coaching het coachings traject contact

Business coaching


Het klinkt zakelijk, maar dat is het niet alleen, verre van dat. Natuurlijk, het heeft àlles met zaken en ondernemingen te maken, maar toch is het de mens erachter die het moet waarmaken. Een onderneming functioneert niet vanzelf. Zij wordt gedragen door de mens erachter. Zit die mens goed in elkaar, dan vaart de zaak daar wel bij. Groeit de mens, dan groeit ook de onderneming. Personal en business coaching zijn dus in feite verweven met elkaar.

De mooiste, succesvolste ondernemingen zijn voortgekomen uit een passie. Passie voor een vak, passie om te creëren. Met gedrevenheid en tomeloze energie als absolute randvoorwaarden. Wanneer een bedrijf groeit, komen er ook tal van zaken aan de orde die nu niet direct een kracht of een interessegebied van de ondernemer of medewerker zijn. Met als mogelijk gevolg dat de groei stagneert of dat de organisatie zich op een manier ontwikkelt die niet gewenst is.

De dagelijkse gang van zaken neemt ons vaak zó erg in beslag, dat we wel eens het overzicht verliezen of dat er bedrijfsblindheid ontstaat. Coaching kan dan een middel zijn om weer helderheid te scheppen in gestelde doelen, het aanscherpen van visies, ontwikkelen van strategieën, omgaan met medewerkers, etc. Een heldere blik vanaf de zijlijn. Even iemand die met je meedenkt. Als klankbord fungeert.

Bij business coaching is er een drietal zaken dat altijd onder de loep genomen wordt: marketing, systemen en mensen. Bij alles wat doen, hebben we altijd één uitgangspunt: meer rendement halen uit inspanningen en investeringen.