home coaching personal coaching business coaching het coachings traject contact

Coaching


Wanneer dingen, zakelijk of privé, niet helemaal verlopen zoals je wilt, dan ben jij degene die daar verandering in kan brengen. Je moet het zelf doen. Coaching echter, kan net voor die andere kijk zorgen. Geeft je handreikingen om jezelf anders te zien, waardoor je ook de mogelijkheid krijgt om anders te handelen.

Het blijkt namelijk dat wanneer je je bewust bent van je manier van doen en denken en daar ook bewust naar kijkt, dat je sneller inziet welk resultaat dat oplevert. Zou je in die bepaalde situatie anders reageren of anders handelen, dan blijkt dat ineens wèl het gewenste resultaat op te leveren. Dit kan uiteraard betrekking hebben op je relatie en omgang met mensen, maar ook op je manier van werken. Met als positieve gevolgen: meer duidelijkheid, minder tijdverlies, meer energie, goede balans tussen werk en privé en een hoger rendement.

meer energie - minder stress - concentratie op doelstellingen - meer tijd - meer structuur - balans werk en vrije tijd - succesvol leiding geven - meer visie - meer waarde