home coaching personal coaching business coaching het coachings traject contact

Personal coaching


Gedurende ons leven zijn wij geworden tot wie we nu zijn. Beïnvloed en gestuurd door onze omgeving. Bewust of onbewust. Onze gedachten en emoties zorgen ervoor dat wij op een bepaalde manier handelen, reageren of juist niet reageren. Soms echter zijn we niet helemaal tevreden met hoe we zijn en wat het ons brengt. Coaching kan ons dan juist die inzichten leveren waardoor we kunnen veranderen en dus groeien.

Bij personal coaching staat ‘de mens achter de mens' centraal. Dan gaan we op zoek naar passies, doelen, dromen, ambities en drijfveren. Ooit kenden we ze wel, maar doordat we ons dagelijkse ding doen, zijn we er niet meer bewust mee bezig en raken we er steeds verder van verwijderd. Hebben we onze doelen weer duidelijk voor ogen, dan worden ook de richtingen weer concreet en blijken acties die we ondernemen meteen vruchten af te werpen. Hoe vaak komt het niet voor dat we roepen: 'Dat lukt me toch niet' of Dat kan ik niet'?

Gaan we dan een stap verder - of beter gezegd een stap terug - en stellen we ons de vraag waarop die uitspraak gebaseerd is, dan moeten we in de meeste gevallen erkennen dat dat niet duidelijk is. Immers, weten we dat het we het niet kunnen? Nee, vaak nemen we het 'gewoon maar' aan en zijn er tal van factoren die daarop invloed uitoefenen. Zijn we ons van die processen bewust, dan is er plaats voor verandering. Voor groei! Wanneer we daarbij onze doelen in ons achterhoofd houden, dan zijn de mogelijkheden ongekend.